VOZILA ZA PRIJEVOZ OSOBA SA INVALIDITETOM

 

3140 13158 13526 1

5875 16262 16920 1

6921 18401 1

Kontakt

Vladimir Hercigonja

tel.  +385 91 2014120

Kontakt za servis

Drago Kožić

tel. +385 91 6699334

e-mail kliknite

Kontakt za najam

Nikolina Hercigonja

tel. +385 91 2464267

e-mail kliknite